Historiek

In 1969 gaf gouverneur Lucien Tilman aan Fons Berben en Charles-André Goris, beiden lid van Rc. Hasselt, de opdracht een nieuwe club te stichten in Noord-Limburg. Op dat ogenblik was Lions Overpelt de enige serviceclub in deze regio en was Rotary er als beweging niet gekend.

Berben_Goris

Fons Berben en Charles-André Goris

Op 17 februari 1970 vond de stichtingsvergadering plaats en op 26 september 1970 de keureuitreiking in het toenmalige automuseum te Houthalen.

De naam “Overpelt – Noord-Limburg“ verwees naar de gemeente van het vergaderlokaal en uiteraard naar onze regio. Het clubterritorium bestreek de driehoek Lommel-Bree-Leopoldsburg.

In het rotaryjaar 1982-83 was ons clublid Gerard Martens gouverneur van het 163ste district.

In 1993 kwam de past-gouverneur van het district 1550, Hes Danser van rc Tiel in Nederland zich bij ons aansluiten.

Noord-Limburg kende een sterke economische bloei. Ons territorium was daarom stilaan te groot voor één club. Daarom nam onze club het initiatief voor de oprichting van Rc. Neerpelt-Dommelvallei in 1985 en 3 jaar later van Rc. Bree-Bocholt. Onder het peterschap van de drie clubs werd op 17 februari 1990 de rotaractclub Teutenland - Noord-Limburg boven het doopvont gehouden.

In 1991 kwam een samenwerking tussen alle serviceclubs van Noord-Limburg tot stand met als gevolg dat sedertdien elk jaar een gezamenlijke ontmoetingsvergadering plaatsvindt waarbij een regionaal sociaal of cultureel project toegelicht en door alle club gesponsord wordt. De organiserende club bepaalt het project mits goedkeuring door het interclubcomité waarin alle clubs vertegenwoordigd zijn.

Er zijn drie contactclubs: Rc. Weert in Nederland, Rc. Westerwald in Duitsland en Rc.The Nene Valley in Engeland.

Tevens onderhoudt de club bijzondere contacten met Rc Vrchlabi in Tsjechië.